Ako nájdeme najrýchlejšie Hotel Fortunatus

Galéria: 


1. Od nákupného centra Árkád smerom na Székesfehérvár opustíme kruhový objazd. Prejdeme popod nadjazd cesty Szent Istvána. Po našej ľavej strane bude obchodné centrum INTERSPAR. V prvej križovatke ešte pred železničným nadjazdom odbočíme doľava a v ďalšej križovatke odbočíme doprava na cestu Kandó Kálmán. Tu prejdeme asi 500 metrov, vľavo bude areál Eon a po našej pravej strane budú kolaje. Vľavo zrazu spzorujeme reklamnú tabuľu hotela Fortunatus a vchod.


2. Prichádzajúc smerom od Budapešti po našej ľavej strane bude ETOPARK / futbalový štadión /. V semaforovej križovatke odpočíme doľava na ulicu Ipar. Prejdeme rovno k druhej semaforovej križovatke, tu odbočíme doprava pri potravinách ABC na ulicu Puskása Tivadara. Ďalej ideme na ulicu Vágóhíd, pred školou odbočíme doľava na cestu Kandó Kálmán. Tu prejdeme asi 500 metrov, vľavo bude areál Eon a po našej pravej strane budú kolaje. Vľavo zrazu spozorujeme reklamnú tabuľu hotela Fortunatus a vchod.


3. Pri výjazde na Székesfehérvár treba odbočiť smerom do centra mesta Győr. V kruhovom objazde prejdeme cez nadjazd, v ďaľšom kruhovom objazde prejdeme rovno smerom na cestu č. 14. V ďalšom kruhovom objazde uvidíme napravo OC ALDI a M˜öbelix a vedľa nich prejdeme na železničný nadjazd. Ďalej v prvej križovatke odbočíme doprava na cestu Kandó Kálmán a v ďalšej križovatke odbočíme doprava. Tu prejdeme asi 500 metrov, vľavo bude areál Eon a po našej pravej strane budú kolaje. Vľavo zrazu spozorujeme reklamnú tabuľu hotela Fortunatus a vchod.

 

 

Hotel Fortunatus nájdete od centra mesta s autom za 5 minút. / 3,5 km /

 

Hotel Fortunatus Győr, 9027, ulica Kálmána Kandó 15/b
Recepcia 0-24 Tel./Fax:00 36 /96 311-206
Mobil.: Reizinger Máté vedúci: 0036 /30 4247-867